HOME
Geophagus altifrons "Tapajos"
 
4/10 2007
Juvenile app 7 cm 4/10 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Ungfisk, få dage efter indkøb af denne og seks mere. På dette tidspunkt, er de ca. 6 cm.

Juvenile, a few days after purchase of this and six more. At this point, they are app. 6 cm.
 
10/10 2007
Juvenile app 7 cm 10/10 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Juveniles app 7 cm 10/10 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Juvenile app 7 cm 10/10 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Det er ikke muligt at se forskel på kønnene, så Man kan kun håbe på en rimelig kønsfordeling mellem de 7 fisk. Her er ungfiskene vist i deres foreløbige akvarium, hvor de går, indtil deres rigtige akvarium bliver klar.

It is impossible to distinguish their sex, so all You can do, is hope that there is a reasonable division between the 7 specimens. Here the juveniles are shown in their
temporary tank
, where they will remain until their permanent home is ready.
 
1/12 2007
Juvenile 20/11 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Næsten 2 måneder efter indkøb. Fiskene vokser synligt, og farverne begynder også at dukke frem. Fiskene er nu flyttet til deres permanente 720 L akvarium.

Almost 2 months after aquisition. The fish are growing visibly, and their colours are starting to show. They are now moved to their permanent 720 L Aquarium
 
2/12 2007
Juvenile, or maybe rather young unsexed adult 2/12 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Juvenile, or maybe rather young unsexed adult 2/12 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Juvenile, or maybe rather young unsexed adult 2/12 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800 
Juvenile, or maybe rather young unsexed adult 2/12 2007 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Fiskene trives, og ses her i forskellige typiske positurer. Dagen går med en kombination af typisk fødesøgningsadfærd (de graver!), lidt imponerepositur og generel hængen ud...

The fish are thriving, and is shown here in various typical postures. The days are spent with a combination of typical feeding behavior (they dig!), a bit of imposing, and generally hanging out...
 
22/12 2007
Young unsexed adults 22/12 2007 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Billeder der viser lidt mere af fiskene og deres omgivelser. De vokser utroligt hurtigt, og er på disse billeder ca. 9 cm.

Images that show a little more of the fish and their surroundings. They grow incredibly fast, and are here app. 9 cm.
 
25/1 2008
Young unsexed adult 25/1 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Young unsexed adults 25/1 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Endnu en måned er gået, og man begynder at kunne ane nogle små forlængelser på bugfinnerne hos nogle af fiskene.

Another month has passed, and the first signs of the renowned long ventral fins are starting to show.
 
23/2 2008
Young unsexed adult 23/2 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Ikke rigtigt noget nyt, bare en flot fisk!

Nothing really new here, just a beautiful fish!
 
20/4 2008
Young unsexed adult 20/4 2008 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Young unsexed adults 20/4 2008 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Young unsexed adult 20/4 2008 w Nikon D200/Sigma EX 105 f:2.8 macro/Nikon SB800
Som ovenfor, ikke den store udvikling, men fiskene har nu passeret de 10 cm. og både farver og finner nærmer sig de voksne fisks.

As above, not any great evolution, but the fish has now passed the 10 cm mark, and both colour and fins are starting to look like adults.
 
18/9 2008
Adult unsexed 18/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800

Adult unsexed 18/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Adult unsexed 18/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Adult unsexed 18/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Næsten et halvt år er gået, siden sidste billedserie, og fiskene har været her i ca. et år. De er i mellemtiden blevet flyttet til et akvarium som er praktisk taget magen til det de kom fra, også et 720 L. Størrelsesmæssigt er de nået op på ca 15 cm. Der er stadig ikke nogen sikker kønsforskel, men man kunne formode, at de med de længste bugfinner måske er hanner?

Almost half a year has passed since the last images, and the fish has been here for app. a year. They have in the mean time been moved to a new tank, which is essentially identical to the old, also a
720 L
. Sizewise they have reached app. 15 cm. There are still no certain sex difference, but presumably , the ones with the most elongated ventral fins are males?
 
19/9 2008
Adult unsexed 19/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Adult unsexed 19/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Adult unsexed 19/9 2008 w Nikon D200/Nikkor AF-S DX VR 18-200 f:3.5-5.6/Nikon SB800
Adfærdsmæssigt opfører fiskene sig faktisk stadig som da de var ungfisk; Lidt graveri nu og da, et halvhjertet udfald mod en makker, og ellers bare se godt ud....

Their behavior is remarkably similar to what they displayed as juveniles; a little digging now and then, a halfhearted skin-attack towards the closest individual, and generally looking good... 
 
12/1 2009

Der sker ikke det store... Billedet her, er taget uden flash.

Not much is happening... This image has been shot without flash.
 
26/1 2009


Flotte fisk. De er efterhånden ca. 17 cm.

Beautiful fish. They are now app. 17 cm. 
 
12/3 2009
 
20/6 2009

Herunder følger en stribe billeder af et par i leg. Billederne kunne være bedre, men for ikke at forstyrre fiskene, er der ikke brugt flash, og der er derfor en del uskarphed p.g.a. fiskenes bevægelser.

The images below, show a breeding couple. They could be better, but in order to avoid disturbing the fish, they are shot without flash, resulting in some blurring due to movement.
 
12/7 2009


Mundrugende hun

Brooding female
 
12/7 2009

Han

Male
HOME