HOME
Amatitlania siquia a.k.a. "Redpoint"
 
23/2 2008

Ung han.

Young male.
 
23/2 2008

Ung han.

Young male.
 
23/2 2008

Han som udviser truende adfærd overfor et par A. multispinosa. A. siquia er ikke så aggressiv som sin nære slægtning A. nigrofasciatum, men de overtog hurtigt ledelsen i et akvarium med A. multispinosa og T. ellioti.

Male threathening an A. multispinosa pair.
A. siquia is not as aggressive as the vlose relative A. nigrofasciatum, but they swiftly took over the dominance in a tank with A. multispinosa
and T. ellioti.
 
15/3 2008

Hun kigger frem mellem bevoksningen, med hannen i baggrunden.

Female looking out from the cover of the foliage, with the male in the background.
 
20/3 2008

Et par som vogter unger.

Pair guarding fry.
 
20/3 2008

Hannen holder øje med hvad fotografen foretager sig, klar til at beskytte sit afkom.

Male watching the photographer, ready to protect his offspring.
 
20/3 2008

Hannen viser her det smukke farvespil der kendetegner arten.

The male displaying the beautiful metallic colours, characteristic for this species.
 
20/3 2008

Hunnen vogter unger. Trods sin mindre størrelse, er hun helt på højde med hannen, når det kommer til at holde evt. fjender væk.

The female guarding fry. Despite her small size, she is more than equal to the male, when it comes to keeping enemies away.
 
20/3 2008

Par.

Pair.
 
20/3 2008

Parret med flokken af unger.

Pair guarding fry.
HOME